Miljø  og bæredygtighed

Foodtures tempeh stammer fra sød hvid lupin. Sød hvid lupin er en blomst og bælgfrugt. Lupinbønner er blevet anvendt til ernæring og behandling i flere tusinde år. I dag gør flere og flere brug af hvide lupinbønner grundet deres fyldige smag, næringsindhold og bæredygtighed. 

 
 
nitrogen fixing plant.png

biodiversitet og klimaforandringer 

FAO har fremhævet fordelene ved at dyrke bønner, da det vil være med til at øge biodiversiteten, fødevaresikkerhed og tilpasning til klimaforandringer globalt. En vigtig del af dette er, at bønner, herunder lupinbønner, er et kvælstoffikserende afgrøde. Det vil sige, at de tilhører en plantegruppe, der er i stand til at udnytte luftens frie kvælstof ved en symbiose med de kvælstoffikserende bakterier, der findes på planterødderne. De er dermed med til at øge biodiversiteten, da de er i stand til at fastholde deres egen kvælstof i jorden, hvilket øger jordens frugtbarhed (FAO, 2016). Lupiner har brug for mindre syntetisk og naturlig gødning, og i den forstand spiller de en afgørende rolle i at reducere drivhusgasudledningerne.

I det moderne industrielle landbrug har den kraftige brug af kvælstofgødning allerede forårsaget alvorlige skader på miljøet og bidraget til forurening (Wellesley et al., 2015). Tilstedeværelsen af lupiner i agroøkosystemer hjælper med at opretholde og/eller øge vital mikrobiel biomasse og aktivitet i jorden (Blanchart et al., 2005).

Ifølge FAOSTAT blev der dyrket 85 millioner hektar tørrede bælgfrugter i 2014 på verdensplan, og de fikserede ca. 3-6 mio. tons nitrogen. Derfor bidrager lupiner og andre tørrede bælgfrugter til en mere rationel anvendelse af gødninger, hvilket reducerer drivhusgasudledninger.


Globalt

Vi bliver flere og flere mennesker på planeten, og vi spiser mere og mere kød. Allerede i 2050 vil vi have et fødevarebehov, der er helt op til 200 % større, end hvad planeten kan producere, konkluderer en række forskere fra bl.a. Oxford University og Harvard University i en ny rapport (Springmann et al., 2018). Forskerne er kommet frem til, at vi danskere skal nedsætte vores kødindtag med 93 % og at vores indtag af bælgfrugter, herunder bønner, skal øges med hele 1.675 %, for at der skal være mad nok til alle i fremtiden. Kød er meget ressourcekrævende, bl.a. fordi vi fodrer dyrene med mad, vi selv kunne have spist. Når vi dyrker korn og grøntsager til de dyr, vi senere vil spise, går der ca. 7 kg afgrøder til at producere 1 kg oksekød (Danmarks Naturfredningsforening, 2017). Dertil kommer et enormt forbrug af vand og udledning af metangas. 

Tempeh er hovedsageligt produceret af bønner, som har en meget lav CO2-udledning sammenlignet med kød. Et studie udført af et hold forskere fra bl.a. Harvard University og Oregon State University udregnede forskellen i effekten på drivhusgasudledningen, hvis alle amerikanere udskiftede deres oksekød med bønner. Deres resultater viste, at man derved kunne opnå 46-74 % af de reduktioner, der skal til for at opnå USA’s klimamål for drivhusgasudledning i 2020 (Harwatt et al., 2017).

foodture_220618_69997.jpg